Oracle - PL/SQL - Bratislava

miesto konania kurzu:Bratislava
termín kurzu:dohodou
EAN:OPSB
dostupnosť: voľné miesta
cena bez DPH:299,99 €

359,99 €

Počítačový kurz Oracle – PL/SQL - Bratislava

oboznámi účastníkov s technikami programovania použitím jazyka PL/SQL – procedurálnym rozšírením jazyka SQL pre Oracle. S miestom realizácie v Bratislave.

https://www.kurzy-it.sk/