Excel - grafické analýzy a zobrazenie údajov - Bratislava

miesto konania kurzu:Bratislava
termín kurzu:dohodou
EAN:EGAB
dostupnosť: voľné miesta
cena bez DPH:99,99 €

119,99 €

Počítačový kurz Excel – grafické analýzy a zobrazenie údajov - Bratislava

oboznámi účastníkov ako grafy vytvárať, ako si zvoliť správny typ grafu, prispôsobiť jeho formát a umiestnenie, ako dáta správne analyzovať a interpretovať ich. S miestom realizácie v Bratislave.

https://www.kurzy-it.sk/