Excel - štatistické analýzy - pokročilý - Bratislava

miesto konania kurzu:Bratislava
termín kurzu:dohodou
EAN:ESPB
dostupnosť: voľné miesta
cena bez DPH:129,99 €

155,99 €

Počítačový kurz Excel - štatistické analýzy - pokročilý - Bratislava

Po ukončení kurzu Štatistické analýzy údajov v Exceli pre pokročilých bude absolvent vedieť riešiť rôzne analýzy, trendy, prognózy. Prvá časť kurzu je venovaná Korelačnej a regresnej analýze a druhá časť kurzu Analýze trendu a prognóze ďalšieho vývoja. Miesto realizácie: Bratislava

Osnova školenia:

  1. KORELAČNÁ REGRESNÁ ANALÝZA
  2. TRENDOVÉ ČIARY
  3. VÝPOČTY TRENDOVÝCH FUNKCIÍ A PROGNÓZ
  4. VYUŽITIE FUNKCIÍ: LOGLINTEND, INTERCEPT, SLOPE, STEYX, LINEST
  5. ANALÝZA TRENDU

Podrobná osnova školenia

https://www.kurzy-it.sk/