Delphi - základy programovania - Bratislava

miesto konania kurzu:Bratislava
termín kurzu:dohodou
EAN:DZPB
dostupnosť: voľné miesta
cena bez DPH:249,00 €

298,80 €

Počítačový kurz Delphi - základy programovania Výs prevedie pracovným prostredím populárneho programovacieho nástroja Delphi. Účastníci kurzu spoznajú syntax, premenné a konštanty tohto programovacieho jazyka. Tak isto si osvoja základy objektovo orientovaného programovania. Miesto realizácie: Bratislava

https://www.kurzy-it.sk/