C# - základy - Žilina

miesto konania kurzu:Žilina
termín kurzu:dohodou
EAN:C#ZZ
dostupnosť: voľné miesta
cena bez DPH:310,00 €

372,00 €

Počítačový kurz C# – základy - Žilina

je jedným z najpoužívanejších programovacích jazykov v súčasnosti. Je koncipovaný ako primárny nástroj pre tvorbu aplikácií na platforme .NET, ktorá reprezentuje virtuálny stroj spoločnosti Microsoft.

Úvod do programovania

Úvod do jazyka C#

Údajové typy, premenné, operátory a výrazy

Vytváranie metód a obory platnosti

Vetvenia a cykly

https://www.kurzy-it.sk/