Excel - grafické analýzy a zobrazenie údajov - Nitra

miesto konania kurzu:Nitra
termín kurzu:dohodou
EAN:EGAN
dostupnosť: voľné miesta
cena bez DPH:95,00 €

114,00 €

Počítačový kurz Excel – grafické analýzy a zobrazenie údajov - Nitra

oboznámi účastníkov ako grafy vytvárať, ako si zvoliť správny typ grafu, prispôsobiť jeho formát a umiestnenie, ako dáta správne analyzovať a interpretovať ich. S miestom realizácie v Nitre.

https://www.kurzy-it.sk/