Excel - Power Query - Online

miesto konania kurzu:Online kurzy
termín kurzu:05.-06.12.22
EAN:EPQO
dostupnosť: voľné miesta
cena bez DPH:89,25 €

107,10 €

Počítačový kurz Excel – Import a úprava údajov pomocou Power Query - Online

oboznámi účastníkov ako využiť nástoj Power Query, používaný v programoch Excel a Power BI. Tento nástroj je určený nielen  pre import údajov z rôznych zdrojov, ale aj ich prípravu na analýzy. Účastníci sa oboznámia s vytváraním postupov transformácie údajov, pridávaním vypočítavaných stĺpcov ako aj spájaním údajov pomocou pripojenia alebo relácií. Školenie bude prebiehať v prostredí Excel. S miestom realizácie online.

Úvod do Power Query(Get and transform)

Import Údajov

Základná transformácia údajov

Pokročilá transformácia

Spájanie údajov

M funkcie

https://www.kurzy-it.sk/