Excel programovanie vo VBA - základy - Žilina
FM: 10.-11.12.19, KE
-13%

Excel programovanie vo VBA - základy - Košice

100% (1 hodnotenie)
Počítačový kurz Excel programovanie vo VBA – základy zoznámi užívateľov Excelu s podstatou programovania v jazyku Visual Basic for Applications. Miesto realizácie: Košice.
209,99 €
voľné miesta
os.
termín kurzu: 10.-11.12.2019
platnosť ceny do:14 dní pred začiatkom kurzu
miesto konania kurzu:Košice
cena bez DPH:174,99 €
cena s DPH:209,99 €
pôvodná cena:239,99 €
zľava:30,00 € (12.5%)
popis
parametre
súbory a odkazy
diskusia

Počítačový kurz Excel programovanie vo VBA – základy zoznámi užívateľov Excelu s podstatou programovania v jazyku Visual Basic for Applications. S miestom realizácie v Košiciach.

 • ÚVOD DO PROGRAMOVANIA V JAZYKU VBA (Visual Basic for Applications - VBA)
  • Nahrávanie makier, relatívny a absolútny záznam
  • Spustenie makier - klávesová skratka, menu, panel nástrojov
  • Automatické spustenie makier
  • Uloženie makier a ich úprava (analógia medzi makrom a procedúrou Visual Basic-u)
  • Zošit osobných makier
 • ÚVOD DO PROGRAMOVANIA
  • Úvod do problematiky programovania
  • Zoznámi užívateľov Excelu s podstatou objektovo orientovaného programovania
  • Vysvetlenie pojmov: projekt, modul, premenné, procedúra
 • POPIS PROSTREDIA VBA
  • Popis prostredia editora VBA (projekt explorer, toolbox,okno na prezeranie grafického vzhľadu objektov, okno s kódom, properties window)
  • Popis objektového modelu MS Excelu
  • Nastavenia prostredia modulu
 • ZOZNÁMENIE SA S JAZYKOM VBA
  • Deklarácia premenných – ich základné typy a využitie
  • Rozsah platnosti premenných
  • Vstavané funkcie
  • Princípy ovládania toku kódu a vetvenie (podmienené a nepodmienené skoky, cykly (For each, Do, While, With), riadenie toku programu – príkazy IF a SELECT
 • TVORBA VLASTNÝCH PROCEDÚR A FUNKCIÍ
  • Podstata procedúr a funkcií, rozdiel v ich používaní
  • Spôsob vytvárania vlastných procedúr
  • Spúšťanie procedúry pomocou tlačidla na hárku
  • Vytvorenie tlačidla na panely nástrojov pre spustenie procedúry
  • Ochrana kódu – uzamknutie heslom
  • Sledovanie a ošetrenie chýb
  • Pokročilé ladenie – ladiace okno, krokovanie makier, zarážky, zastavenie makra
  • Správa chýb pri behu procedúry (On Error, Err, Error)
  • Tvorba vlastných užívateľských funkcií
  • Deklarácia vstupných a výstupných premenných (MsgBox, InputBox)
  • Parametre funkcií a ich ladenie
  • Aritmetické, textové a logické operátory
  • Prepínače, podmienky (If-Then-Else, Select-Case apod.)
  • Cykly (With ... End With, For-Next, Do-Loop, Do-While, For Each ... Next)
 • PRÁCA S OBJEKTMI V EXCELI
  • Programovanie na úrovní buniek (objekt Range)
  • Práca so súbormi a hárkami s VBA (objekt Worksheet & Workbook)
  • Kopírovanie a presúvanie listov
  • Export dát z listu do textového súboru
  • Objekty a kolekcie
  • Otváranie a ukladanie súborov a hárkov
  • Odkazovanie sa na hárky
  • Načítanie textového súboru do listu
  • Vlastnosti a metódy objektov
 • ODKAZOVANIE SA NA OBLASTI
  • Ako pristupovať k bunkám a oblastiam
  • Výber a aktivovane oblastí
  • Práca s 3D oblasťami
  • Používanie cyklov a podmienok pri práci s oblasťami
  • Nastavovanie vlastností vybraných oblastí
 • UŽÍVATEĽSKÉ DIALÓGOVÉ OKNÁ
  • Princípy vytvárania a použitia dialógov
  • Tvorba užívateľských formulárov (UserForm)
  • Ovládacie prvky užívateľských formulárov (Button, OptionButton, CheckBox, ListBox, Combobox, Toolbox a i.)
  • Nastavenie vlastností formulárov
  • Práca s dialógmi pomocou VBA
  • Spustenie užívateľského formulára z hárku
  • Uchovanie údajov užívateľského formulára
  • Prenesenie údajov z formulára na list
 • RIEŠENIE PRÍPADOVÝCH ŠTÚDIÍ
  • Práca s kontingenčnými tabuľkami (vytvorenie kontingenčnej tabuľky v kóde VBA, prístup k prvkom kontingenčnej tabuľky)
  • Práca s grafmi (vytvorenie grafu na liste vo VBA, editácia dátovej rady a úpravy vzhľadu grafu vo VBA)
  • Tvorba základného užívateľského rozhrania
ZameraniePre programátorov
Počet vyučovacich hodín16 hod.
Termín - mesiacXII.
Čas realizácie8:30 - 15:45
Diskusia je prázdna.
pridať príspevok do diskusie
K produktu zatiaľ nikto nenapísal recenciu
X

Používame naše súbory cookies a aj tretích strán, aby sme vám poskytli tie najlepšie služby a získali štatistiky o vašej návšteve. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies.