Certifikácie

Nasledovné medzinárodne uznávané certifikáty su výsledkom našej dlhoročnej a úspešnej práce v programoch, ktoré Vás vždy s nadšením školíme. Ak nechcete nič riskovať, tak hľadajte certifikovanych lektorov. Pýtajte si spolu s cenovou ponukou aj meno lektora a informujte sa o jeho odborných kompetenciach. U nás sa môžete na lektora vždy spoľahnúť.

MOS Excel 2016 - Expert - Marek Fuska    GOOGLE - Digitalna garaz - 2016 - Marek Fuska    MOS Word 2016 - Expert - Marek Fuska

Microsoft Office Specialist - Excel 2016 - Expert

Microsoft Office Specialist - Word 2016 - Expert

Google - Digitálna garáž

Organizácia

Organizačné pokyny pre verejné školenia

Čas realizácie verejných kurzov
Realizácia verejných kurzov prebieha obvykle v čase od 8:30 do 15:45 hod. (1 vyučovacia hodina = 45 min.). V rámci denného rozsahu kurzu je štandardne plánovaná jedna 15 min. prestávka dopoludnia, 45 min. prestávka na obed a jedna 15 min. prestávka popoludní.
Bližšie informácie o verejných kurzoch (miesto konania, čas registrácie a pod.) budú zaslané cca týždeň pred termínom ich realizácie.

Miesto konania
Aktuálne sú verejné počítačové kurzy realizované v mestách: Nitra, Bratislava, Žilina, Trnava, Trenčín, Levice a Košice.

Podmienky realizácie verejných kurzov
Realizácia verejných kurzov je podmienená účasťou vopred stanoveného, minimálneho počtu záväzne prihlásených účastníkov (vo väčšine prípadov sa jedná o 5-tich účastníkov v skupine).
Maximálny počet účastníkov v jednotlivých skupinách pri vyššie uvedených školeniach je 8 (pokiaľ pri popise kurzu nie je uvedené inak).
Spoločnosť IVIT – Inštitút vzdelávania informačných technológii, s.r.o. si vyhradzuje právo presunúť termín konania kurzu pri nedostatočnom počte prihlásených účastníkov (toto neplatí pri garantovanom kurze), ako i v prípade udalostí, ktoré nemôže ovplyvniť (zásah vyššej moci, prerušenie dodávky elektrickej energie, náhla práceneschopnosť lektora). V takomto prípade okamžite kontaktujeme účastníkov školení a dohodneme s nimi náhradný termín.

Cena verejných kurzov
V cene vyššie uvedených verejných počítačových kurzov je zahrnutý aj študijný materiál spoločnosti IVIT, ktorý je pre účastníkov kurzov poskytovaný v tlačenej forme (pokiaľ pri popise kurzu nie je uvedené inak). Tu je krátka ukážka manuálu na Excel pre mierne pokročilých.

V cene kurzov sú tiež zahrnuté náklady na predkurzovú a pokurzovú komunikáciu, vystavenie osvedčení pre účastníkov kurzov, náklady spojené s prípravou tréningov a prispôsobenie obsahu kurzov potrebám ich účastníkov. Cena verejných kurzov zahŕňa tiež občerstvenie počas prestávok (káva, čaj, minerálka). Ubytovanie a obedy pre účastníkov kurzov nie sú zahrnuté v ich základnej cene, objednávajú sa individuálne.

Technické zabezpečenie verejných počítačových kurzov
Verejné počítačové kurzy sú realizované na technike spoločnosti IVIT – Inštitútu vzdelávania informačných technológii, s.r.o. (pokiaľ v popise kurzu nie je uvedené inak). Každý účastník kurzu má k dispozícií PC pre samostatnú prácu.

Garancia kvality a ceny
V rámci zabezpečenia vysokej kvality nami poskytovaných služieb Vám garantujeme vrátenie plnej výšky poplatku za kurz, školenie či seminár, pri oprávnenej nespokojnosti účastníkov s jeho realizáciou.

Osvedčenie o absolvovaní počítačových kurzov
Účastníkom každého zrealizovaného počítačového školenia bude vystavené osvedčenie o jeho absolvovaní.
Absolvent počítačového školenia tak získa oficiálny doklad o absolvovaní daného školenia certifikát od spoločnosti IVIT - Inštitút vzdelávania informačných technológii, s.r.o.


Používame naše súbory cookies a aj tretích strán, aby sme vám poskytli tie najlepšie služby a získali štatistiky o vašej návšteve. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies.