Certifikácie

Nasledovné medzinárodne uznávané certifikáty su výsledkom našej dlhoročnej a úspešnej práce v programoch, ktoré Vás vždy s nadšením školíme. Ak nechcete nič riskovať, tak hľadajte certifikovanych lektorov. Pýtajte si spolu s cenovou ponukou aj meno lektora a informujte sa o jeho odborných kompetenciach. U nás sa môžete na lektora vždy spoľahnúť.

MOS Excel 2016 - Expert - Marek Fuska    GOOGLE - Digitalna garaz - 2016 - Marek Fuska    MOS Word 2016 - Expert - Marek Fuska

Microsoft Office Specialist - Excel 2016 - Expert

Microsoft Office Specialist - Word 2016 - Expert

Google - Digitálna garáž

Prečo je dobré absolvovať počítačové školenia a v čom Vám môžu pomôcť

31. 05. 2024, 10:30

Absolvovanie počítačových školení prináša mnoho výhod, ktoré môžu výrazne zvýšiť vašu efektivitu a produktivitu. Dnes už naši lektori nekladú dôraz len na zvýšenie efektivity práce a rozvoj odborných zručností, aj keď tieto oblasti sú stále prioritou každého nášho školenia. Existujú ale aj ďaľšie a nie menej podstatné dôvody prečo sa vzdelávať. Tu sú tie, pre ktoré je dobré zúčastniť sa našich školení:

Zvýšenie efektivity práce

 • Rýchlosť a presnosť: Naučíte sa používať rôzne nástroje a funkcie, ktoré vám umožnia rýchlejšie a presnejšie vykonávať úlohy.
 • Automatizácia úloh: Získate znalosti o automatizácii opakujúcich sa úloh, čo vám ušetrí čas a zníži pravdepodobnosť chýb.

Rozvoj odborných zručností

 • Získanie nových znalostí: Naučíte sa nové techniky a triky, ktoré môžete aplikovať vo svojom pracovnom prostredí.
 • Zlepšenie existujúcich zručností: Zdokonalíte sa v nástrojoch, ktoré už používate, čím zvýšite svoju odbornú kompetenciu.

Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práce

 • Lepšie pracovné príležitosti: Zamestnávatelia hľadajú ľudí s aktuálnymi a pokročilými IT zručnosťami, takže absolvovanie školení vám môže otvoriť nové kariérne možnosti.
 • Profesionálny rozvoj: Stále vzdelávanie je kľúčové pre kariérny rast a udržanie sa v popredí vo svojej profesii.

Prispôsobenie sa technologickým trendom

 • Aktuálnosť: Technológie sa rýchlo vyvíjajú a je dôležité držať krok s najnovšími nástrojmi a trendmi.
 • Inovácie: Naučíte sa, ako využívať nové technológie na inovácie v pracovných procesoch.

Zvýšenie sebadôvery

 • Sebavedomie v práci: S novými zručnosťami budete mať väčšiu sebadôveru pri riešení zložitých úloh a projektov.
 • Riešenie problémov: Budete lepšie pripravení čeliť výzvam a riešiť problémy efektívnejšie.

Networking a výmena skúseností

 • Stretnutie s odborníkmi: Počítačové školenia často poskytujú príležitosť na stretnutie s odborníkmi z danej oblasti.
 • Výmena skúseností Môžete sa podeliť o svoje skúsenosti a získať nové pohľady a rady od ostatných účastníkov.

Prispôsobenie školení potrebám firmy

 • Cielené školenia: Mnohé školenia sú prispôsobené konkrétnym potrebám firiem, čo znamená, že zručnosti, ktoré získate, budú priamo aplikovateľné na vaše pracovné úlohy.
 • Zlepšenie tímovej práce: Zúčastnením sa školení ako tím môžete zlepšiť spoluprácu a efektívnosť tímu.

Z týchto dôvodov je absolvovanie počítačových školení výhodné nielen pre jednotlivcov, ale aj pre firmy, ktoré chcú zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a efektivitu.

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Používame naše súbory cookies a aj tretích strán, aby sme vám poskytli tie najlepšie služby a získali štatistiky o vašej návšteve. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies.