Certifikácie

Nasledovné medzinárodne uznávané certifikáty su výsledkom našej dlhoročnej a úspešnej práce v programoch, ktoré Vás vždy s nadšením školíme. Ak nechcete nič riskovať, tak hľadajte certifikovanych lektorov. Pýtajte si spolu s cenovou ponukou aj meno lektora a informujte sa o jeho odborných kompetenciach. U nás sa môžete na lektora vždy spoľahnúť.

MOS Excel 2016 - Expert - Marek Fuska    GOOGLE - Digitalna garaz - 2016 - Marek Fuska    MOS Word 2016 - Expert - Marek Fuska

Microsoft Office Specialist - Excel 2016 - Expert

Microsoft Office Specialist - Word 2016 - Expert

Google - Digitálna garáž

Prečo sa učiť jazyk SQL a kedy je najbližší termín kurzu

11. 05. 2022, 13:36

SQL je počítačový jazyk na prácu s množinami faktov a vzťahmi medzi nimi. SQL používajú na prácu s údajmi rôzne relačné databázové programy. Na rozdiel od mnohých počítačových jazykov nie je SQL náročný na čítanie a porozumenie, dokonca ani pre začiatočníkov. Podobne ako mnohé počítačové jazyky, SQL je medzinárodný štandard, ktorý je uznávaný organizáciami pre štandardizáciu, ako je napríklad ISO a ANSI.

Jazyk SQL sa používa na popis množiny údajov, ktoré vám pomôžu odpovedať na otázky. Keď používate SQL, musíte použiť správnu syntax. Syntax je množina pravidiel, pomocou ktorých sa prvky jazyka správne kombinujú. Syntax jazyka SQL je založená na syntaxi anglického jazyka a používa množstvo rovnakých prvkov ako syntax jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

Napríklad operátor BETWEEN nahrádza operátory a znamená, že dotaz nám vráti výsledok medzi dvomi hodnotami. Dotaz, ktorý nám vyberie zoznam kníh z cenového rozpätia 40,00€ až 50,00€ môže teda vyzerať takto:

SELECT *
FROM knihy
WHERE cena BETWEEN 40 AND 50

Vedomosti z tejto oblasti sa zídu predovšetkým analytikom, databázovým administrátorom a osobám zodpovedným za prípravu reportov. Chcete sa jazyk SQL naučiť rýchlo a od profesionálov? Na praktických príkladoch ušetrite s nami Váš čas efektívnym vzdelávaním na našich školeniach. Najbližší termín verejného kurzu na Jazyk SQL - základy je 23. a 24.5.2022. Kurz sa bude konať v našich školiacich priestoroch na Piaristickej ulici v Nitre. Aktuálne máme pre Vás ešte 2 voľné miesta.

 

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Používame naše súbory cookies a aj tretích strán, aby sme vám poskytli tie najlepšie služby a získali štatistiky o vašej návšteve. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies.