Certifikácie

Nasledovné medzinárodne uznávané certifikáty su výsledkom našej dlhoročnej a úspešnej práce v programoch, ktoré Vás vždy s nadšením školíme. Ak nechcete nič riskovať, tak hľadajte certifikovanych lektorov. Pýtajte si spolu s cenovou ponukou aj meno lektora a informujte sa o jeho odborných kompetenciach. U nás sa môžete na lektora vždy spoľahnúť.

MOS Excel 2016 - Expert - Marek Fuska    GOOGLE - Digitalna garaz - 2016 - Marek Fuska    MOS Word 2016 - Expert - Marek Fuska

Microsoft Office Specialist - Excel 2016 - Expert

Microsoft Office Specialist - Word 2016 - Expert

Google - Digitálna garáž

Naučte sa používať Power Query v Exceli

25. 10. 2023, 13:59

Power Query je nástroj ETL (extract, transform, load) vytvorený spoločnosťou Microsoft na extrakciu, načítanie a transformáciu údajov a používa sa na získavanie údajov zo zdrojov, ich spracovanie a načítanie do jedného alebo viacerých cieľových systémov.

Power Query bol zahrnutý ako dodatočná funkcia do Power Pivot (používa sa na vytváranie kontingenčných tabuliek) v Exceli 2010 a 2013. V Exceli 2016 bola funkcia na krátky čas premenovaná na Get & Transform, no odvtedy dostala názov Power Query znova. Veľkú časť používateľskej interakcie s Power Query je možné vykonávať prostredníctvom grafických používateľských rozhraní so sprievodcami, čo možno použiť na mnohé bežné úlohy.

Tento nástroj je určený nielen pre import údajov z rôznych zdrojov, ale aj ich prípravu na analýzy. Účastníci sa oboznámia s vytváraním postupov transformácie údajov, pridávaním vypočítavaných stĺpcov ako aj spájaním údajov pomocou pripojenia alebo relácií. Najbližšie plánovaný verejný kurz je 30.10.2023 v Nitre. Viac informácii o tomto kurze ako aj podrobnú obsahovú náplň nájdete na stránke tohto kurzu.

Komentáre

Diskusia je prázdna.

Používame naše súbory cookies a aj tretích strán, aby sme vám poskytli tie najlepšie služby a získali štatistiky o vašej návšteve. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies.