Certifikácie

Nasledovné medzinárodne uznávané certifikáty su výsledkom našej dlhoročnej a úspešnej práce v programoch, ktoré Vás vždy s nadšením školíme. Ak nechcete nič riskovať, tak hľadajte certifikovanych lektorov. Pýtajte si spolu s cenovou ponukou aj meno lektora a informujte sa o jeho odborných kompetenciach. U nás sa môžete na lektora vždy spoľahnúť.

MOS Excel 2016 - Expert - Marek Fuska    GOOGLE - Digitalna garaz - 2016 - Marek Fuska    MOS Word 2016 - Expert - Marek Fuska

Microsoft Office Specialist - Excel 2016 - Expert

Microsoft Office Specialist - Word 2016 - Expert

Google - Digitálna garáž

Oracle - jazyk SQL - Žilina

dohodou
Počítačový kurz Oracle – jazyk SQL oboznámi účastníkov so základnými nástrojmi a prostredím Oracle a s princípmi práce s najpoužívanejším jazykom v relačných databázových systémoch, t.j. s SQL (Structured Query Language). Miesto realizácie: Žilina
Zobraziť viac
0% (0 hodnotenie)
360,00 €
os.
vložiť do košíka
voľné miesta
termín kurzu: dohodou
čas kurzu:08:30 - 15:45
miesto konania kurzu:Žilina
cena bez DPH:300,00 €
cena s DPH:360,00 €
popis
parametre
súbory a odkazy
diskusia
Recenzie

Počítačový kurz Oracle – jazyk SQL - Žilina

oboznámi účastníkov so základnými nástrojmi a prostredím Oracle a s princípmi práce s najpoužívanejším jazykom v relačných databázových systémoch, t.j. s SQL (Structured Query Language). S miestom realizácie v Žiline.

 • ÚVOD DO RELAČNÝCH DATABÁZ
  • Databázová terminológia
  • Zásady návrhu relačného modelu, normalizácia
  • Optimalizácia databáz
 • ÚVOD DO JAZYKA SQL
  • Štandardy SQL a implementácia Oracle SQL
  • Dátové typy v databázach Oracle
  • DML – VÝBER ÚDAJOV
  • Základný syntax príkazu SELECT
  • Projekcia – výber stĺpcov a použitie stĺpcových aliasov
  • Obmedzenie vybraných záznamov klauzulou WHERE, využitie operátorov BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE
  • Triedenie záznamov klauzulou ORDER BY
  • Eliminácia duplicitných riadkov (DISTINCT)
  • Tvorba výrazov, použitie aritmetických a textových operátorov
  • Zoskupovanie údajov (klauzuly GROUP BY a HAVING)
  • Vnorené SQL – jednoriadkové dotazy, viacriadkové dotazy (operátory ALL, ANY, IN), súvzťažné (korelačné) dotazy
  • Využitie pseudo stĺpcov
  • Výber dát z viacerých tabuliek za sebou (UNION, UNION ALL)
  • Prienik (INTERSECT) a rozdiel (MINUS) dvoch tabuliek
  • Výber dát vnútorným (WHERE, INNER JOIN) a vonkajším spojením tabuliek (LEFT RIGHT a FULL OUTER JOIN)
 • DML - VKLADANIE ÚDAJOV
  • Možnosti pridávania nových záznamov do databázy
  • Vloženie záznamov do tabuľky
  • Vkladanie údajov z inej tabuľky
  • Vkladanie jedinečných hodnôt
  • Automatické generovanie jedinečných hodnôt v primárnych kľúčoch – SEKVENCIE
 • DML - ÚPRAVY ÚDAJOV
  • Možnosti jednotnej aktualizácie všetkých riadkov
  • Aktualizácia vybraných riadkov
  • Selektívna aktualizácia riadkov
  • Výmena hodnôt stĺpcov
  • Aktualizácia konštantnou hodnotou, výsledkom funkcie, hodnotou odvodenou
  • Z pôvodnej hodnoty, hodnotou odvodenou z iného stĺpca rovnakej tabuľky, príp. hodnotou z inej tabuľky
 • DML - ODSTRAŇOVANIE ÚDAJOV
  • Odstránenie všetkých údajov v tabuľke (TRUNCATE, DELETE)
  • Odstránenie vybraných údajov
  • Odstraňovanie duplicít
  • Vyprázdnenie databázovej tabuľky
 • VÝPOČTY A FUNKCIE
  • Práca s matematickými funkciami
  • Jednoriadkové funkcie (numerické funkcie, funkcie pre prácu s textom, dátumové a časové funkcie, konverzné funkcie
  • Viacriadkové funkcie
  • Použitie súhrnných agregačných funkcií
  • Ostatné funkcie
 • DDL – TVORBA A ÚPRAVY DATABÁZOVÝCH OBJEKTOV
  • Tvorba databázových objektov a ich vlastníctvo
  • Vytváranie (CREATE TABLE) a zmeny štruktúry tabuliek (ALTER TABLE)
  • Definovanie obmedzení a vlastností tabuliek – východzia hodnota, primárny kľúč, jedinečné hodnoty, cudzie kľúče, overovanie hodnôt, indexy
  • Vytváranie a zmeny pohľadov (CREATE OR REPLACE VIEW)
  • Integritné obmedzenia
  • Materializované pohľady
  • Indexy
  • Sekvencie
  • Odstraňovanie objektov (DROP)

 

Počet vyučovacich hodín16 hod.
Čas realizácie8:30 - 15:45
Miesto konaniaIVIT - Žilina, Tulská 33
ZameraniePre programátorov
Diskusia je prázdna.
pridať príspevok do diskusie
Ku kurzu zatiaľ nikto nenapísal recenziu

Ostatné kategórie


Používame naše súbory cookies a aj tretích strán, aby sme vám poskytli tie najlepšie služby a získali štatistiky o vašej návšteve. Ak pokračujete, súhlasíte s používaním súborov cookies.